WEB SİTESİ AÇIK RIZA METNİ

WEB SİTESİ AÇIK RIZA METNİ
DR. BERRA ÖNSOY HASTA/DANIŞAN AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Dr. Berra Önsoy tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Aydınlatma Metnini kabul ederek Dr. Berra Önsoy‘nin Aydınlatma Metni kapsamında işlemesine rıza gösterdiğim Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Kişisel Verilerimden iletişim bilgilerimin Dr. Berra Önsoy tarafından Mevzuatta bulunan düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, bakım ve kontrol hizmetlerimin yürütülebilmesi, tarafıma uygulanan tıbbi tedavi uygulamasının geliştirilmesi, süreklilik arz eden tedavilerde gelen randevu tarihlerimin hatırlatılması ile tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yeniliklerden bizzat haberdar edilmem amacıyla işlenmesine, depolanmasına, paylaşılmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine; Kendi irademle seçtiğim yakınlarım tarafından verilecek kişisel ve özel kişisel verilerimin  de kaydedilmesine, işlenmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine;

 

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçları yerine getirebilmek için iş yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, hukuki departmanınıza, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetlerine aktarılmasına; Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçları yerine getirebilmek için yurtdışına  aktarmasına

Sunulan tıbbi hizmetlere ilişkin yenilik ve gelişmelerin bildirilmesi, süreklilik arz eden tedaviler için gelen randevu tarihlerinin hatırlatılması ve özel günlerde kutlama, tebrik amacıyla, tarafıma siparişlerimin gönderilmesi, tanıtımların ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla TARAFIMA SMS, E-POSTA, POSTA GÖNDERİSİ GÖNDERİLMESİNE VE MOBİL VEYA ONLINE İLETİŞİM KURULMASINA AÇIK BİR ŞEKİLDE RIZA GÖSTERİYORUM.