myomektomi
  • Obezite, ideal kilonuzun %20 sinden fazla kilonuzun olması.
  • Ailede miyom öyküsü.
  • Çocuk sahibi olmamak.
  • Adetin erken başlaması (genç yaşta adet görme).
  • Menopoza geç yaşta girmek.

Miyomektomi, rahmi koruyarak miyomları çıkarmak için yapılan bir operasyondur.  Miyomu olan ve ileride çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için miyomektomi en iyi tedavi seçeneğidir.  Miyomektomi kesin çözümdür, ancak miyomlar yeniden büyüyebilir.

Eğer miyomlar çok sayıda büyük boyutlarda ise veya  çok derin yerleşimli iseler , miyomları çıkarmak için açık abdominal cerrahi prosedür uygulanır.
Histerektominin tek seçenekleri olduğu söylenen birçok hastamızda, bunun yerine rahim koruyucu abdominal miyomektomi yapmaktayız .

Submüköz yerleşimli olarak tanımladığımız kanal içi miyomları ise histeroskopi yöntemiyle çıkartabilmekteyiz.

Miyomların yerleşim yerlerine ve büyüklüklerine göre yapılabilen Laparoskopik miyomektomi, birkaç küçük insizyon yoluyla miyomların  çıkarılmasına olanak tanır.  Abdominal miyomektomiye göre daha az invazivdir ve iyileşme daha hızlıdır.

Kadının psikolojisi açısından, çocuk sahibi olmayı düşünmüyor olsa bile histerektomi (rahmin alınması) yerine mecburiyet yoksa miyomların çıkarılması öncelikli olmalıdır.

Ameliyat olmadan önce kansızlığınız varsa ,operasyon sırasında kan transfüzyonu yapmak zorunda kalmamak için demir tedavisi uygulanmalıdır ve daha hızlı yanıt için damardan Demir tedavisi uygulayabiliriz. Operasyon öncesi kan sulandırıcı veya aldığınız bazı vitaminler ve kan sulandırıcı ilaçlar varsa bunları belirli bir süre önce bırakmanız gereklidir.

Nadiren (1000’de birden az) kanserli miyom oluşur.  Buna leiomyosarkom denir.